อบรมการประเมิน ITA Online (สถานศึกษา) 9/6/2566
Jun 7 – 15
กลุ่มict สพป.ชลบุรี เขต 1 (Owner)
โรงเรียนบ้านหนองประดู่ สพป.ชลบุรี เขต 1
นพรัตน์ ก้อมกรเเก้ว
Suda Porn