ลูก ส.จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์บูรณาการอาเซียน ประจำปี 2561
Aug 20–21, 2018
วัดสระเกศ ประชาสัมพันธ์ (Owner)
PLA GAO