รางวัลท่องเที่ยว สำหรับผู้บริหารLady Fin เดินทางวันที่ 11 - 18 ตุลาคม 2562 ณ ประเทศเดนมาร์ก - นอร์เวย์ - สวีเดน - ฟินแลนด์ (1)
Oct 11–19, 2019
ณัฐิณี เสงี่ยมโคกกรวด (Owner)
สุวรรณา ลาดศรีทา