Những hình ảnh hang đá Giáng Sinh 2020 tại Nhà Mẹ Hội Dòng
Dec 24–26, 2020
Mến Thánh Giá Nha Trang (Owner)
thảo nguyễn
Nguyễn Hòa