NICS 2019
Dec 7–15, 2019
Vo Nguyen Quoc Bao (Owner)
Nguyen Hoang Anh
Phương Nguyễn
Loan Nguyen Thi Thuy
POCHOLO JAMES LORESCO
Thien Le
Thanh Yến
Hữu Đặng Quốc
Akira Nogi