(901)นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 เป็นประธานในการเปิดการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับสหวิทยาเขตหลักเมืองเลย สพม.19 ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม
Nov 8–9, 2019
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
SIRILAK SUPHON