02 "ก้าวหน้าในเลยพิทย์ 9 ชีวิตในความผูกพัน" พิธีแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 โรงเรียนเลยพิทยาคม (14 กันยายน 2561)
Sep 13, 2018
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
Ratana Intachun
Chutima Panochit