24-01-60 สถานีโทรทัศน์ NBT มาถ่ายทำกิจกรรมและสัมภาษณ์อธิการประภาส ศรีเจริญ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน เกี่ยวกับแนวคิดด้านการจัดการขยะในโรงเรียน วันที่ 24 มกราคม 2560
Jan 23
lasalleschool nakhonsawan
มาริษา เอมใจ
Album is empty
Add photos
Show previous comments