20230224 ปราชญ์ชาวบ้าน อนุบาล
Feb 23
โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล (Owner)
Araya Wanaaphoophaisarn
ครูพรพิรุณ สีนอเนตร
Nutthansa Jenhirun - ณัฏฐ์ธัญศา เจนหิรัญ