20230224 ปราชญ์ชาวบ้าน อนุบาล
Feb 23, 2023
โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล (Owner)
Aof Wsk
Araya Wanaaphoophaisarn
ครูพรพิรุณ สีนอเนตร
Nutthansa Jenhirun - ณัฏฐ์ธัญศา เจนหิรัญ