2017-11-11 Cựu SVSQ Học Viện CSQG Bắc Cali. Hội Ngộ Mùa Tạ Ơn 2017
Jul 20, 2016–Nov 13, 2017
Ne Du (Owner)
Nhat Ng
Hung Le