28กย.2565 PA สาขาเทคนิคโลหะ, เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล, การจัดการ ,สามัญและแมคคาทรอนิกส์ ,สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม
Sep 27–28
งานศูนย์ข้อมูล2 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ (Owner)
นิสชา เทพทอง