ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 6-8 ธันวาคม 2561
Dec 5–6, 2018
วรางคณา บัวศรี (Owner)
Nimmanaradee Aiamsamarng
อริยะ งอกศิลป์
ปอน' จ๋าฯ.