16-01-60 อธิการประภาส ศรีเจริญ เข้ารับรางวัลเหรียญเงินระดับประเทศ หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม กิจกรรม “ค่านิยม 12 ประการลาซาลสานแนวคิด พิชิตการอ่าน” โดยมีครูแอนนา ศรีทับทิม,ครูออมสิน พงษ์เกษตร์กรรม์ และตัวแทนครูบรรณารักษ์ห้องสมุดร่วมศึกษาดูงาน นอกจากนี้ยังมีคณะครู นักเรียนลาซาลบางนา ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอในนามของสช. ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ในงานวันครู ประจำปี2559
Jan 15–16
lasallechotiravi nakhonsawan School (Owner)
Natchanan Aphiwatchanon
Album is empty
Add photos