ภาพโรงเรียนจักราชวิทยา
Nov 6–Dec 17, 2017
โรงเรียนจักราชวิทยา สพม.31 (Owner)
นฤมล ดีพิมาย
วิภาพร โพธิชาติ