Đón tiếp Anh Chị Nguyễn Thế Viên (ĐS 17) đến từ Seattle, WA ngày 24 tháng 7 năm 2021 tại Nhà Hàng Phở Hot, Annandale VA
Jul 23–24
Focus Digital Publishing (Owner)
Huong-Hoa Nguyen
TANG PHAN
Peter Nguyen
thong nguyen
Ngoc Phan
Hieu Do
Kim Chi Nguyen
Sandy Nguyen