วจนพิธีกรรมเทิดพระเกียรติ เพื่อฉลองแม่พระปฏิสนธินิรมล วันที่ 8 ธันวาคม 2563
Dec 7, 2020
lasalle school (Owner)
รักเธอ ไอ้ลูกชาย
ฉัตรตริน พลอยเจริญ