กิจกรรมหล่อเทียน 2565 วันที่ 6 กรกฏาคม 2565 ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานเปิดโครงการหล่อเทียน และถวายเทียนพรรษา ประจำปี การศึกษา 2565 ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ โดยมีคณะครู และนักเรียน นักศึกษา เป็นตัวแทนไปถวายเทียน จำนวน 5 วัด ได้แก่ - วัดคลองโพธิ์ - วัดอรัญญิการาม - วัดท่าถนน - วัดธรรมมาธิปไตย - วัดดอยท่าเสา
Jul 5 – 6, 2022
uttvc02 Uttvc (Owner)
11 ธนวัฒน์ ทานหิรัญ
อำภา สุภาพ
oni ole
Kidsada Langparsant
Chanapat Suknen
Jinn Jinn
13 นิธิอาภา ม่วงบัว
Kanyarat Theppha