โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนเครือข่ายในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ โรงเรียนเมืองทุ่งวิทยา และโรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565
Aug 17 – 18, 2022
 · 
Shared
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ (Owner)