Altar Servers Awards 2023 + 2022
Apr 24, 2022 – Apr 30, 2023
Serra Club (Owner)
Dwayne & Saily Clein
Mercedes EFFIO
Jose Acosta
Roberto L Cortes
Nury Lopez
Bailey Perez
Patricia Borges
Lisa Aladro-Ayral