นายบัวแวว โคตรนรินทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นประธานในการประชุมบุคลากรโรงเรียนเลยพิทยาคมในการดำเนินงานช่วงปิดภาคเรียนอย่างเข้มข้นในแต่ภาระงาน ให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด 9 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมจามจุรี อาคารจามจุรี โรงเรียนเลยพิทยาคม
Oct 9, 2017
 · 
Shared
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)