14/2562 ประชุมคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 1/2562 (1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ) #18 ก.พ. 2562
Feb 17–18, 2019
ประชาบดี พิทยาคม (Owner)
มณีรัตน์ แตงโยธา