ประชุมใหญ่สมาคมผู้ปกครองฯ 1/2560
May 26, 2016–May 28, 2017
คลังภาพ น้ำพองศึกษา (Owner)
จรุญ ลาดนอก