شەرحا مەلا عەبدولسەلامی جزیری بۆ دیوانا مەلای جزیری
Oct 6, 2015
Abdulraqib yosuf (Owner)
eslam doago