63-06-01 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation : AIC) และประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์
Jun 14, 2020
 · 
Shared
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (Owner)