นักเรียนชั้น ม.2/1 ปีการศึกษา 2562
May 30 – Jul 4, 2019
ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ (Owner)
ศุภกฤษฏ์ มันทุราษ