12 กุมภาพันธ์ 2563 : ท่าน สส.องอาจ คล้ามไพบูรณ์ ได้ให้เกียรติ มาเป็นประธานฯ เปิดงาน กิจกรรมสวนอนันต์นิทรรศ' 63 มีการประกวดวาดภาพ ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครีอง เล่นเกมส์ตามซุ้มกิจกรรมกลุ่มสาระฯ ได้รับของรางวัลมากมาย
Feb 11
 · 
Shared
นายอรุณ ตั้งมโนกุล (Owner)