ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการตามมาตรการของมหาวิทยาลัย ในการจัดการปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยการจัดเตรียม IPA (Isopropyl alcohol) spray เพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการของศูนย์ ในวันที่ 23 มีนาคม 2563
Mar 3–26
 · 
Shared
CSE Walailak University (Owner)