งานกตเวทิตาจิตเเด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2562 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ พระราม 3 วันที่ 30 สิงหาคม 2562
Aug 29 – Sep 1, 2019
Coop Kmutt (Owner)
ปรีชา ทองตัน