นายนิกร สุรนาทชยานันท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมให้โอวาทในการปฏิบัติตนให้ถูกระเบียบวินัยของโรงเรียนในการเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SC SM ICE EP และ GEP ปีการศึกษา 2562 วันที่ 26 มีนาคม 2562 ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนเลยพิทยาคม
Mar 25, 2019
 · 
Shared
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)