การประชุมสรุปงานการรณรงค์และส่งเสริมการอ่านการใช้ห้องสมุด ปี 2562 (20-11-2562)
Nov 19–20, 2019
มานัสวี ด้วงไพรี (Owner)
jittichai parkwan
Onuma Thongpha