โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลกโดยใช้หลักวิธีการของ GLOBE และการทำงานวิจัย ในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ณ ห้องเรียนรวม 612 อาคารเรียนที่ 6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
Dec 7, 2022
Jose Garrett (Owner)
นิพพาพร ส่งศรี
chulalak chukamphaeng
พลอยนรินทร์ จันทร์ชนะ
ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
ธีรสิทธิชัย จินนารัตน์
เจริญ สุทธิอาคาร
porntip muangkaew
นางศิริกานต์ ศรีไหม