โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลกโดยใช้หลักวิธีการของ GLOBE และการทำงานวิจัย ในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ณ ห้องเรียนรวม 612 อาคารเรียนที่ 6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
Dec 7, 2022
ห้องเรียน ลือคําหาญ (Owner)
นิพพาพร ส่งศรี
chulalak chukamphaeng
พลอยนรินทร์ จันทร์ชนะ
Narongwit singkibut
ธีรสิทธิชัย จินนารัตน์
เจริญ สุทธิอาคาร
porntip muangkaew
Małgorzata Stefan