2563-01-28 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 กลุ่มภาคกลาง การแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับปวช.และ ปวส.
Jan 27–28, 2020
EDL E-TECH (Owner)
Sittipong Poompakdepan
Chinese Mission