PMI conference. Astana 2018
Nov 2–3, 2018
PMI Kazakhstan Chapter (Owner)
Yuliya Zhevno
Yerzhan Sapenov
Kanat Nurkin
Talgat Baimukanov
Assylbek Z
Daulen Zhangabylov
Эдуард Бейдер
Ichigo Makishev