2017 06 03 Đệ Nhị Hổ Cáp Tham Dự Đại Hội Hải Quân V.N.C.H Toàn Cầu
Jun 3–7, 2017
Long Le (Owner)
Tin Tran
Chau Joe Nguyen
Bao Hoangdinhquoc
Houston Texas
Minh Nhut Doan
Huyen Co