วันที่ 28 ก.พ.- 1 มี.ค. 65 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการฝึกอบรมนักแนะแนวอาชีพ และสอนงานคนพิการขั้นพื้นฐาน ณ ศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมการมีงานทำสำหรับบุคคลออทิสติก และบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ
Feb 28–Mar 2
โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี (Owner)
ปริชญา ขันธ์แก้ว.
หริชยา นราพันธ์
Saranya Srichan
ธิภาภรณ์ ชาญเชี่ยว