63-02-12 ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการสนับสนุนการรับนักศึกษาในการจัดการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน(WIL) กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ่มเชียงเส็ง และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส ซี บี รุ่งเรือง
Jun 14, 2020
 · 
Shared
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (Owner)