พิธีถวายตัว ถวายบังคม และปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 11 พ.ค. 2566
May 11
Benchamarachuthit Chanthaburi School (Owner)
01สุธนัย หอยสังข์
Ying
Patchari prapasri
Nune_ Niramol
Kamonthip
เบญญาดา สุขากรณ์
Itcobra
26อิทธิกร โฆษิตชัยมงคล