ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಅರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನ 2017ವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೋಟೆಲ್ ರಿಟ್ಜ್ ಕಾರ್ಟನ್ ನಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 20.10.2017ರಂದು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
Oct 28–Nov 4, 2017
kscub fed ltd (Owner)
vikas dongre