Cung cấp Cây Điều Thái Lan AB 05-08 cho anh Trần Phi Quốc ở Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Aug 1, 2022
Cây Xanh Gia Nguyễn (Owner)
Ryan Pham