Biskup Václav Malý udílí svátost biřmování na Zlíchově
Jun 2, 2019
Farnost Hlubočepy (Owner)
Václav Kaše