นายบัวแวว โคตรนรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม
Mar 20, 2018
 · 
Shared
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)