Trại huấn luyện Junior
Jul 23–25, 2019
Nguyễn Đức Thắng (Owner)
Thắng Nguyễn
Kim Anh Nguyen
Ky Tuan
Quoc Do
Ric Nguyễn
An Nguyen
pham thi tuyen
hien pham