🍎วันที่27 กรกฏาคม 2566 เทศบาลตำบลพระซอง นำโดยนางมารศรี ไชยต้นเทือก นายกเทศมนตรี มอบหมายงานจัดเก็บพัฒนารายได้ กองคลัง ออกบริการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมกับผู้ประกอบการร้านค้า ค่าขยะ นอกสถานที่ในเขตตำบลพระซอง #งานประชาสัมพันธ์กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
Jul 28
 · 
Shared
เทศบาล ตําบลพระซอง (Owner)