รอง ลปส. ร่วมเยี่ยมชมการฝึกทดสอบแผนเผชิญเหตุภายใต้กรอบการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2562 : (C-MEX 19) ณ โรงเรียนเตรียมทหาร อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก _150362
Mar 15, 2019
 · 
Shared
atoms4peace net (Owner)