17 Nam Linh muc Cha Binh va 6 tan linh muc Gp Qui Nhon
Jan 16, 2009–Jan 18, 2021
Tôma Phạm Quang Thắng (Owner)
Tan Viet Nguyen