วันที่ 4 มิ.ย. 2563 อบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (เขตสุจริต)
Jun 3–4, 2020
 · 
Shared
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 (Owner)