20-23 มีนาคม 2563 : ทีมงานฝ่ายโสตฯและเทคโนโลยี ได้ทำการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต ภายในโรงเรียน ทั้งสามอาคาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการใช้งาน ที่เหมาะสมกับเทคโนโลยีปัจจุบัน
Mar 21–22
 · 
Shared
นายอรุณ ตั้งมโนกุล (Owner)