นที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลตำบลพระซอง นำโดย พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยในเขตเทศบาลตำบลพระซอง
Apr 28
 · 
Shared
เทศบาล ตําบลพระซอง (Owner)