"วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ" งานแสดงมุทิตาจิตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ปี 2562 สพม.30 ในวันที่ 21 ก.ย. 62
Sep 20–21, 2019
สพม.ชย. จ.ชัยภูมิ (Owner)
รัชนี สุภานันท์
สุทธิสา วิสุทธิพงษ์
Hfhff Bfng
ครูชัช Channel
Sophit Taengchaiyaphum
จริญญา มาฆะเซ็นต์
สุพัตรา สู่หญ้านาง