ผู้อำนวยการณัฐชานนท์ ยอดทอง มอบดุษฎีนิพนธ์เรื่อง"ปัจจัยการบริหารจัดการที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย" ให้กับห้องสมุดโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกค้นคว้า และรองฯภราดา เพ็งมีศรี เป็นตัวแทนคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผอ.ณัฐชานนท์ ยอดทอง ที่เรียนจบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนาองค์กรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
Jun 5, 2017
 · 
Shared
Suriyan Siriket (Owner)
Album is empty
Add photos